امروز بچه های نوجوان والیبال ایران با نتیجه ی3بر1 بازی رو به لهستان واگذار کردند و4ام جهان شدندناراحتناراحتناراحت