کانتاگالی بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا که شاگرد ولاسکو بوده دیروز در تمرین های تیم ملی حضور داشتو مهمون ویژه بود!!