خداییش بچه ها گل کاشتند جلو صربستان دمشون گرم ایشالا جلو ایتالیا اگه همینجوری بازی کنیم شاید نتونیم ببریم ولی شرافتمندانه میبازیم البته میبریم!!!!!!چشمکاینم عکسای بازی با صربستان